Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Yleiset osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa soveltaa aiemmilla kursseilla oppimiaan taitoja kohtauksen suunnittelussa ja toteutuksessa oman pääaineensa mukaisessa ammattiroolissa.
Opiskelija ymmärtää elokuvan tekoprosessin vuorovaikutuksellista luonnetta ja osaa toimia työryhmässä.
Opiskelija tietää oman työtehtävänsä erityispiirteitä ryhmän jäsenenä toimimisessa.

Pääainekohtaiset osaamistavoitteet annetaan kurssiesitteessä.

Laajuus: 4

Aikataulu: 27.04.2020 - 22.05.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Alanärä, Patrick Boullenger, Anna Heiskanen, Hanna Maylett, Salla Sorri

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa dokumentaarisen ja/tai fiktiivisen kohtauksen työryhmässä pääaineensa mukaisessa ammattiroolissa. Fiktiokohtaukset toteutetaan käsikirjoitusopiskelijoiden aiemmin kirjoittamien tekstien pohjalta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Toteutus: Kohtauksen ohjattu taiteellinen ja tuotannollinen suunnittelu ja toteutus, jälkityöt, katselu ja palautekeskustelut.
  Arviointi: Kontaktiopetukseen osallistuminen, itsenäisten harjoitustehtävien hyväksytty suoritus. Itsenäinen arviointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Annetaan kurssiesitteessä.

  Opiskelijan pääaineesta riippuen työmäärä ja suoritustapa vaihtelee.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Annetaan kurssin alkaessa.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  22592 Elokuvakerronta ja -ilmaisu 4: Kohtauksen aihe, rakenne ja kerrontakeinot, 6 op

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C1000 Elokuvailmaisu 1, ELO-C1001 Elokuvailmaisu 2, ELO-C1002 Elokuvailmaisu 3