Credits: 4

Schedule: 20.04.2020 - 24.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Laitoksen lehtorit

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yleiset osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa soveltaa aiemmilla kursseilla oppimiaan taitoja kohtauksen suunnittelussa ja toteutuksessa oman pääaineensa mukaisessa ammattiroolissa.
Opiskelija ymmärtää elokuvan tekoprosessin vuorovaikutuksellista luonnetta ja osaa toimia työryhmässä.
Opiskelija tietää oman työtehtävänsä erityispiirteitä ryhmän jäsenenä toimimisessa.

Pääainekohtaiset osaamistavoitteet annetaan kurssiesitteessä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa dokumentaarisen ja/tai fiktiivisen kohtauksen työryhmässä pääaineensa mukaisessa ammattiroolissa. Fiktiokohtaukset toteutetaan käsikirjoitusopiskelijoiden aiemmin kirjoittamien tekstien pohjalta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Kohtauksen ohjattu taiteellinen ja tuotannollinen suunnittelu ja toteutus, jälkityöt, katselu ja palautekeskustelut.
Arviointi: Kontaktiopetukseen osallistuminen, itsenäisten harjoitustehtävien hyväksytty suoritus. Itsenäinen arviointi.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssiesitteessä.

Opiskelijan pääaineesta riippuen työmäärä ja suoritustapa vaihtelee.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssin alkaessa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

22592 Elokuvakerronta ja -ilmaisu 4: Kohtauksen aihe, rakenne ja kerrontakeinot, 6 op

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C1003

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C1000 Elokuvailmaisu 1, ELO-C1001 Elokuvailmaisu 2, ELO-C1002 Elokuvailmaisu 3

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty - hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain ELOn pääaineopiskelijoille.

Description

Registration and further information