Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija tuntee tuotannon työvaiheet ennakkosuunnittelusta valmiiksi elokuvaksi. Tuntee tuotannon eri ammattikuvat ja vastuut. Ymmärtää kommunikoinnin ja suunnittelun merkityksen sekä jälkituotannon prosessia. Taiteellisten ja sisällöllisten tavoitteiden suhteuttaminen tuotannon resursseihin.

Laajuus: 4

Aikataulu: 07.01.2020 - 24.01.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anna Heiskanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anna Heiskanen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 19.12.2019-21.12.2112):

Tuottaja Anna-Lisa Schmuckli, kurssin vieraileva vetäjä

 Annalisa@empirepictures. fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ennakkosuunnittelu, käsikirjoituksen purku, tuotannon valmistelu ja aikataulutus, tuotanto, kuvaukset ja jälkituotanto.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus, luennot, keskustelut, ryhmätyöt, tentti.
  Läsnäolo ja tentin läpäisy.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin lopuksi tentti, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty arvosanoilla.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op:n suorituksessa 80 tuntia lähiopetusta, 55 tuntia itsenäistä työtä ja tenttiin valmistautumista.

  Opiskelijan pääaineesta riippuen työmäärä ja suoritustapa vaihtelee.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssikirjana Voice&Vision, saatavilla Aallon oppimiskeskusesta E-kirjana. Mieluiten painos vuodelta 2018. Kannattaa perehtyä ennen kurssin alkua.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin 23447 Elokuvatuotannon prosessi 5 op

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi pidetään pääosin Kurosawassa klo 930-16.  Osin vierailuja esim. jälkituotantotaloissa. Kurssilla on erittäin paljon vieralijoita ja näinollen aikataulu tarkentuu kurssin alkuun mennessä. Läsnäolopakko, kaikki poissaolot korvataan lisätöin. Yli 20% menevät poissaolot ilman sairauslomatodistusta eivät ole mahdollisia.  Kurssin käynti on edellytyksenä kursseille EKI 4 ja Produktio, jotka taas ovat edellytyksenä BA-elokuvalle. 

Description

Registration and further information