Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hahmottaa elokuvan historian kronologisesti ja tuntee elokuvan keskeisimmät kehitysvaiheet, tyylisuunnat ja ohjaajat. Opiskelija ymmärtää elokuvan historian merkityksen elokuvailmaisussa. Opinnot tukevat opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun kehittymistä. Tavoitteena on rakentaa elokuvan kielen ymmärryksen kautta omakohtainen maailmankuva, jonka perustana ovat elokuvan parhaiden tekijöiden dramaturgiset ja kuvakerrontaa rikastuttavat oivallukset.

Laajuus: 1

Aikataulu: 11.11.2019 - 15.11.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Satu Kyösola

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Satu Kyösola

Kurssin yhteystiedot (voimassa 07.10.2019-21.12.2112):

Satu Kyösola

Puh: 050 5541655

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vuoteen 1927 mennessä elokuva oli saavuttanut aseman paitsi kukoistavana teollisuutena, myös 1900-luvulle leimallisimpana taidemuotona, jolla on oma ainutkertainen kerrontansa, estetiikkansa ja audiovisuaalinen ilmaisunsa. Kurssilla Elokuvan historia 1: mykkäelokuva pyritään ymmärtämään miten tämä kaikki tapahtui katsomalla esimerkkejä mykän kauden klassikoista, sekä keskustelemalla niistä luentojen ja yhteisten analyysien pohjalta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin tarkka ohjelma ja lukujärjestys lähetään sähköpostitse kaikille WebOodin kautta ilmoittautuneille noin viikkoa ennen opetuksen alkamista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Arviointi asteikolla hyväksytty / hylätty, sillä kurssiin ei sisälly yksilöllisiä tehtäviä.

  Työskentelyn perustana yhteiset katselut, luennot, keskustelut ja ryhmätyöt. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa kurssilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetusta 21 tuntia, josta katseluita arviolta noin 12-14 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Peter von Bagh, Elokuvan historia, Otava, 1998.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Joka päivä klo 9 - 16, paitsi perjantaina klo 9 - 12.

  Lounastauko pidetään noin klo 12 - 13.


Description

Registration and further information