Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hahmottaa elokuvan historian kronologisesti ja tuntee elokuvan keskeisimmät kehitysvaiheet, tyylisuunnat ja ohjaajat. Opiskelija ymmärtää elokuvan historian merkityksen elokuvailmaisussa. Opinnot tukevat opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun kehittymistä. Tavoitteena on rakentaa elokuvan kielen ymmärryksen kautta omakohtainen maailmankuva, jonka perustana ovat elokuvan parhaiden tekijöiden dramaturgiset ja kuvakerrontaa rikastuttavat oivallukset.

Laajuus: 1

Aikataulu: 16.12.2019 - 20.12.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Satu Kyösola

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Satu Kyösola

Kurssin yhteystiedot (voimassa 20.11.2019-21.12.2112):

Satu Kyösola: satu.kyosola@aalto.fi tai 050 5541655.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vuodet 1927-1958 merkitsivät elokuvan historian kannalta paitsi äänielokuvan tuomaa merkittävää teknologis-taiteellista murrosta, myös Hollywoodin suurten studioitten kultakautta vastapainonaan esimerkiksi ranskalainen 1930-luvun runollinen realismi ja toisen maailmansodan jälkeinen italialainen neorealismi. Kurssin tavoitteena on lähestyä tätä runsauden kautta katsomalla mahdollisimman kattava valikoima elokuvan historian eri tyylisuuntia ja lajityyppejä edustavia merkkiteoksia eri vuosilta ja eri tuotantokonteksteista, sekä keskustelemalla niistä luentojen ja yhteisten analyysien pohjalta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla "Elokuvan historia 2: Äänielokuvan murros" vierailee kolme elokuvantekijää ja tutkijaa. He ovat Päivi Takala (diplomiviulisti, säveltäjä, äänisuunnittelija ja ohjaaja), Jouko Aaltonen (tuottaja ja dokumentaristi), sekä Tuula Leinonen (animaattori ja ohjaaja). Heidän avullaan perehdymme äänen ja musiikin merkitykseen elokuvailmaisussa, dokumentaariseen elokuvaan, sekä animaatioelokuvaan. Tuula Leinosen luennolla lähdemme liikkeelle ajasta ennen äänielokuvaa, mutta puhumme myös äänielokuvan murroksen jälkeisestä ajasta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Arviointi asteikolla hyväksytty / hylätty, sillä kurssiin ei sisälly yksilöllisiä tehtäviä.

  Työskentelyn perustana yhteiset katselut, luennot, keskustelut ja ryhmätyöt. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa kurssilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetusta 21 tuntia, josta katseluita arviolta noin 12-14 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Peter von Bagh, Elokuvan historia, Otava, 1998.

 • Koskee tätä kurssikertaa:


  Ennen kurssia tai sen jälkeen voit halutessasi syventää luennoilla käsiteltyjä äänielokuvan murrokseen liittyviä teemoja. Esimerkiksi Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen sivuilta on aalto-tunnuksilla mahdollista kirjautua Art Full Text (EBSCO) -tietokantaan. Tietokannasta löytyvät hakusanalla "Sound Cinema" muun muassa alla listatut äänielokuvan murroksen eri osa-alueita käsittelevät artikkelit. Muista myös KAVI:n kirjasto: https://kavi.fi/fi/kirjasto


  Helmers, Maike: The Transition from the Silent into the Sound Era in German Cinema: The Innovative Use of Sound in Pabst’s Westfront 1918. (Music, Sound & the Moving Image, 2018)

  Slowik, Michael: “The Plasterers” and Early Sound Cinema Aesthetics. (Music, Sound & the Moving Image, 2010)

  Donnelly, K.J.: Saying It With Songs: Popular Music and the Coming of Sound to Hollywood Cinema. (Canadian Journal of Film Studies, 2015)

  Porter, Laraine: “Have you a Happy Voice?”: Women’s Voices and the Talkie Revolution in Britain 1929-1932. (Music, Sound & the Moving Image, 2018)

  Sibanda, Nyasha: “The Silent Film Shortage: The Cinematograph Exhibitors’ Association and the Coming of Sound, 1928-1929. (Music, Sound & the Moving Image, 2018)

  Alunno, Marco: Cinema and Music (1937) by Ignacio Isaza Martinez ((Music, Sound & the Moving Image, 2014)

  King, Rob: “The Spice of the Program”: Educational Pictures, Early Sound Slapstick, and the Small-Town Audience. (Film History, 2011)

  jne.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Huom! Keskiviikkona 18.12. kurssi pidetään klo 9-16 SES:in tiloissa Kino K13 -elokuvateatterissa (Kanavakatu 12, 00160 Helsinki).

  Muina päivinä Odeionissa klo 9-16, paitsi perjantaina klo 9-12. Lounastauko päivittäin noin klo 12-13.


  Kurssilla on kolme vierailulentoa:

  Maanantaina 16.12. klo 13-16 diplomiviulisti, säveltäjä, elouvaohjaaja ja äänisuunnittelija Päivi Takala kertoo äänisuunnittelusta ja musiikista sekä elokuvan historian että ilmaisun näkökulmasta.

  Tiistaina 17.12. klo 13-16 jatkuu dokumentaristi ja tuottaja Jouko Aaltosen dokumentaarisen elokuvan historia.

  Keskiviikkona 18.12. klo 9-12 animaattori ja elokuvaohjaaja Tuula Leinonen kertoo animaatioelokuvan historiasta.

Description

Registration and further information