Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hahmottaa elokuvan historian kronologisesti ja tuntee elokuvan keskeisimmät kehitysvaiheet, tyylisuunnat ja ohjaajat. Opiskelija ymmärtää elokuvan historian merkityksen elokuvailmaisussa. Opinnot tukevat opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun kehittymistä. Tavoitteena on rakentaa elokuvan kielen ymmärryksen kautta omakohtainen maailmankuva, jonka perustana ovat elokuvan parhaiden tekijöiden dramaturgiset ja kuvakerrontaa rikastuttavat oivallukset.

Laajuus: 1

Aikataulu: 09.03.2020 - 13.03.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Satu Kyösola

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Satu Kyösola

Kurssin yhteystiedot (voimassa 04.02.2020-21.12.2112):

Satu Kyösola 050 554 1655 tai satu.kyosola@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1950- ja 1960-lukujen taitteessa sai ensi-iltansa monta elokuvan historian merkkiteosta, jotka kyseenalaistivat radikaalilla tavalla klassiset kerronnan muodot ja toimivat siten modernin elokuvan airueina. Kurssilla Elokuvan historia 3: moderni elokuva pyritään ymmärtämään mistä johtui modernin elokuvan murros, sekä millaisia filosofisia, esteettisiä ja kerronnallisia valintoja se piti sisällään katsomalla esimerkkejä ennen kaikkea eurooppalaisesta, mutta myös Euroopan ulkopuolisesta elokuvasta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin vastuuopettajan (Satu Kyösola) lisäksi, viikon aikana luennoivat ainakin tuottaja ja elokuvaohjaaja Jouko Aaltonen, sekä tutkija Anneli Lehtisalo Tampereen yliopistosta. Jouko Aaltonen jatkaa dokumentaarisen elokuvan pienoishistoriaansa, kun taas Anneli Lehtisalo tulee kertomaan suomalaisesta studioelokuvasta ja sen läpikäymästä murroksesta 1960-luvulle tultaessa.

  Tarkemmat aikataulut, sekä kurssin lukujärjestys tarkentuvat maaliskuun alkuun mennessä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Arviointi asteikolla hyväksytty / hylätty, sillä kurssiin ei sisälly yksilöllisiä tehtäviä.

  Työskentelyn perustana yhteiset katselut, luennot, keskustelut ja ryhmätyöt. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa kurssilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetusta 21 tuntia, josta katseluita arviolta noin 12-14 tuntia.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katseluita noin 14-16 tuntia.

  Opetusta ja yhteisiä keskusteluja noin 11-13 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Peter von Bagh, Elokuvan historia, Otava, 1998.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssille saapuu kaksi vierailevaa luennoitsijaa:

  Tiistaina 10.3. klo 9-12 dokumentaristi ja tuottaja Jouko Aaltonen jatkaa dokumentaarisen elokuvan pienoishistoriaansa esittelemällä kaksi valitsemaansa 1950-luvun keskeistä teosta. Ne ovat Alain Resnais'n Yö ja usva (1956), sekä Jean Rouchin Hullut mestarit (1956).

  Torstaina 12.3. klo 9-16 vietämme suomalaisen elokuvan päivän elokuva- ja kulttuurintutkija Anneli Lehtisalon johdolla. Annelin valitsemat elokuvat - Ilmari Unhon Härmästä poikia kymmenen (1950) sekä Jaakko Pakkasvirran Vihreä Leski (1968) tarjoavat mahdollisuuden tarkastella yhtäältä suomalaisen klassisen elokuvan perinteitä, toisaalta uuden aallon elokuvan mukanaan tuomia muutoksia ilmaisun ja sisällön näkökulmasta. Annelin johdolla voimme lisäksi keskustella siitä, kuinka Unhon ja Pakkasvirran elokuvat ilmentävät aikaansa ja aikakaudelleen ominaisia keskusteluja.

  Anneli Lehtisalon vuonna 2011 valmistunut väitöskirja, Kuin elävinä edessämme — suomalaiset elämäkertaelokuvat populaarina historiakulttuurina 1937-1955, on ensimmäinen tutkimus Suomessa, joka käsittelee populaarin median roolia suomalaisessa historiakulttuurissa. Siinä tarkastellaan, millaisia
  menneisyyden esityksiä ensimmäiset suomalaiset elämäkertaelokuvat olivat
  ja miten ne suhteutuivat ajan historiakulttuuriin.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Elokuvataiteen kursseille valitaan opiskelijat seuraavan järjestyksen mukaisesti: 1. pääaineopiskelijat 2. sivuaineopiskelijat 3. muut opiskelijat, joilla on edellytykset ja etukäteen sovittu lupa osallistua kurssille.

  Opiskelijoiden tulee osallistua kurssin ensimmäiselle kerralle varmistaakseen opintopaikkansa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssille saapuu kaksi vierailevaa luennoitsijaa:

  Tiistaina 10.3. klo 9-12 dokumentaristi ja tuottaja Jouko Aaltonen jatkaa dokumentaarisen elokuvan pienoishistoriaansa esittelemällä kaksi valitsemaansa 1950-luvun keskeistä teosta. Ne ovat Alain Resnais'n Yö ja usva (1956), sekä Jean Rouchin Hullut mestarit (1956).

  Torstaina 12.3. klo 9-16 vietämme suomalaisen elokuvan päivän elokuva- ja kulttuurintutkija Anneli Lehtisalon johdolla. Annelin valitsemat elokuvat - Ilmari Unhon Härmästä poikia kymmenen (1950) sekä Jaakko Pakkasvirran Vihreä Leski (1968) tarjoavat mahdollisuuden tarkastella yhtäältä suomalaisen klassisen elokuvan perinteitä, toisaalta uuden aallon elokuvan mukanaan tuomia muutoksia ilmaisun ja sisällön näkökulmasta. Annelin johdolla voimme lisäksi keskustella siitä, kuinka Unhon ja Pakkasvirran elokuvat ilmentävät aikaansa ja aikakaudelleen ominaisia keskusteluja.

  Anneli Lehtisalon vuonna 2011 valmistunut väitöskirja, Kuin elävinä edessämme — suomalaiset elämäkertaelokuvat populaarina historiakulttuurina 1937-1955, on ensimmäinen tutkimus Suomessa, joka käsittelee populaarin median roolia suomalaisessa historiakulttuurissa. Siinä tarkastellaan, millaisia
  menneisyyden esityksiä ensimmäiset suomalaiset elämäkertaelokuvat olivat
  ja miten ne suhteutuivat ajan historiakulttuuriin.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Joka päivä Odeionissa (Maarientie 8) klo 9-16 paitsi perjantaina klo 9-12.

  Lounastauko noin klo 12-13.

Description

Registration and further information