Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hahmottaa elokuvan historian kronologisesti ja tuntee elokuvan keskeisimmät kehitysvaiheet, tyylisuunnat ja ohjaajat. Opiskelija ymmärtää elokuvan historian merkityksen elokuvailmaisussa. Opinnot tukevat opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun kehittymistä. Tavoitteena on rakentaa elokuvan kielen ymmärryksen kautta omakohtainen maailmankuva, jonka perustana ovat elokuvan parhaiden tekijöiden dramaturgiset ja kuvakerrontaa rikastuttavat oivallukset.Opinnot tukevat opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun kehittymistä. Tavoitteena on rakentaa elokuvan kielen ymmärryksen kautta omakohtainen maailmankuva, jonka perustana on elokuvan parhaiden tekijöiden dramaturgiset ja kuvakerrontaa rikastuttavat oivallukset.

Laajuus: 3

Aikataulu: 14.04.2020 - 17.04.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Satu Kyösola

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Satu Kyösola

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin tavoitteena on sitoa yhteen elokuvan historian edeltävät kurssit 1-3 peilaamalla nykyelokuvaa elokuvan kerronnan ja estetiikan keskeisiä murroksia ja uudistuksia vasten. Kurssi pitää sisällään luentoja, keskusteluja ja yhteisiä analyysejä. Kurssin hyväksytty suoritus pitää sisällään myös kirjallisen työn, jonka aihe pyritään määrittämään yksilöidysti siten, että se tukee mahdollisimman konkreettisesti kunkin osallistujan oman ajattelun ja taiteellisen ilmaisun kehittymistä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Arviointi asteikolla 0-5.

  Työskentelyn perustana yhteiset katselut, luennot, keskustelut ja ryhmätyöt. Hyväksytty suoritus edellyttää sekä yksilöllisen esseen palautusta että vähintään 80 % läsnäoloa kurssilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetusta 21 tuntia, josta katseluita arviolta noin 12-14 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Peter von Bagh, Elokuvan historia, Otava, 1998.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Huom! Aiemmin tiedotetusta poiketen, kurssi järjestetään seuraavasti:

  Tiistai 14.4. klo 9-16 / Odeion

  Keskiviikko 15.4. klo 9-16 / Odeion

  Torstai 16.4. klo 9-16 / Kino K13

  Perjantai 17.4. klo 9-16 / Kino K13

Description

Registration and further information