Credits: 3

Schedule: 30.09.2019 - 04.10.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Satu Kyösola

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Olaf Möller: shosukester@googlemail.com

Satu Kyösola: satu.kyosola@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I, II, III, IV tai V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija syventyy vuosittain vaihtuvien kurssien kautta elokuvan historian erilaisiin aihepiireihin kuten elokuvan lajityyppeihin, merkittäviin ohjaajiin, erityisteemoihin tai elokuvan ja muiden taiteenlajien yhtymäkohtiin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssien sisällöt vaihtuvat vuosittain. Sisältökuvaukset päivitetään WebOodiin ennen lukukauden alkua.

Details on the course content (applies in this implementation): 


The Double Consciousness: Film, History, and the African-American Experience  (Week 40)

Very early on in the history of cinema, the first Black filmmakers appeared and started to create an art that tries to address the African-American experience for an audience apart – literally in most states of the USA. Around the same time, though, concerned citizen-filmmakers of other descents would also start to talk about the problems, injustices and outright horrors that define(d) the lives of millions of Blacks in the United States. All of these efforts knew their setbacks, misfires, prejudices and finally successes – even if many of the latter remain underappreciated. And as the last Academy Awards show: The questions concerning African-Americans and life in the United States asked since 1895 remain for the most part unanswered and unresolved. This course will mainly look at the history of African-American filmmaking, but also take into account supportive efforts by a liberal Hollywood establishment.


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Katselut, luennot, keskustelut

Läsnäolo (vähintään 80 %)

Itsenäinen työskentely: essee tai luentopäiväkirja

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kuormittavuus vaihtelee kurssikohtaisesti. Tiedot kuormittavuudesta päivitetään WebOodiin jokaisen kurssin osalta ennen lukukauden alkua.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseja tukevat kirjallisuuslistat päivitetään WebOodiin kurssien yhteydessä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C1010

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositellaan elokuvan historian kurssien 1 – 4 suorittamista ennen elokuvan historian erityisalueiden kursseja.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty – hylätty / arviointi asteikolla 0 – 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elokuvataiteen kursseille valitaan opiskelijat seuraavan järjestyksen mukaisesti: 1. pääaineopiskelijat 2. sivuaineopiskelijat 3. muut opiskelijat, joilla on edellytykset ja etukäteen sovittu lupa osallistua kurssille.

Opiskelijoiden tulee osallistua kurssin ensimmäiselle kerralle varmistaakseen opintopaikkansa.

Details on the schedule (applies in this implementation): 


In Odeion, from Monday September 30th to Friday October 4th 2019.

Everyday from 9 am to 4 pm / Lunch break around noon.

Description

Registration and further information