Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Oman ammattialueen harjoitteleminen ohjatussa harjoitustuotannossa. Tavoitteena on taiteellis-tuotannollisen prosessin hallinta oman ammattialan näkökulmasta.

Laajuus: 8

Aikataulu: 02.09.2019 - 30.04.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ilkka Mertsola

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ilkka Mertsola

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Elokuvatuotannon (fiktiivinen elokuva) tekeminen ryhmätyönä vuosikurssin opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ohjatusti elokuvatuotannon sekä purkavat työprosessin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjatun harjoitustyön suunnittelu ja toteutus. Työpajat, tuotantoesittelyt, materiaalin katselut, tutorointi. Palautekeskustelut ja työn yksityiskohtainen purku. Kirjallinen raportti.

  Arvosteluperusteet: Harjoitustyön suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen oman pääaineen vaatimusten mukaisesti. Kokonaisuuden merkinnän saa vasta, kun oma osuus harjoitustyöstä on tehty ja opiskelija on palauttanut työstään kirjallisen raportin ja osallistunut työn purkuun. Tuottajien osalta myös elokuvan levitykseen tarvittavan materiaalin toimittaminen tulee tehdä ennen loppumerkintää.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaihtelee pääainekohtaisesti.

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C1000 Elokuvailmaisu 1, ELO-C1001 Elokuvailmaisu 2, ELO-C1002 Elokuvailmaisu 3, ELO-C1003 Elokuvailmaisu 4, ELO-C1004 Elokuvatuotannon prosessi, ELO-C3515 Produktio

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information