Credits: 1

Schedule: 10.02.2020 - 14.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Professorit

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää kansainvälisen elokuvafestivaalin toimintaperiaatteen ja eri toimijoiden käyttötarkoitukset näille tilaisuuksille. Opiskelija osaa toimia festivaalilla tavoitteellisesti ja etsiä tarvitsemiaan kontakteja tai tietoja.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Festivaaliohjelman suunnittelu etukäteen. Festivaaleilla näytöksiin ja tapahtumiin osallistuminen sekä kontaktien luominen. Kirjallinen raportti (2-3 sivua).

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ennakkosuunnittelu, tapahtumiin osallistuminen, kirjallinen työ

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Festivaalin ennakkosuunnittelu 2h
Vierailut elokuvafestivaaleihin liittyvissä tilaisuuksissa 20h
Raportti 5h

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C1020

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty - hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Festivaaleille osallistumisesta sovitaan vastuuopettajan kanssa HOPS-keskustelussa. Kurssi on tarkoitettu vain ELOn pääaineopiskelijoille

Description

Registration and further information