Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii yhteistyötä toisten pääaineiden opiskelijoiden kanssa ja perehtyy omaan työnkuvaansa.

Laajuus: 2

Aikataulu: 27.01.2020 - 13.03.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ilkka Mertsola, Salla Sorri

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ilkka Mertsola

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijat perehtyvät ohjatusti tulevan BA-elokuvansa aiheeseen. Etsivät taustatietoa ja henkilöitä ja järjesteävät tulevia kuvauksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Aktiivinen osallistuminen ennakkosuunnitteluun.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ennakkosuunnittelu 54t

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C1000 Elokuvailmaisu 1, ELO-C1001 Elokuvailmaisu 2, ELO-C1002 Elokuvailmaisu 3, ELO-C1003 Elokuvailmaisu 4, ELO-C1004 Elokuvatuotannon prosessi, ELO-C3515 Produktio

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  BAD lukuvuosi 2020            - 21                              

  Alustava aikataulu 

   

  Tuotanollinen raamitus:

  Max 20 min elokuva

  Max budjetti 15.000 € 

   

  1. Dok. Suunnittelu ja käsikirjoitus viikko 40-41           

  Dokumentin ideointi ja kehittelyopetusta. 

   

  2. Dok. Ohjauskurssi 42-44

   

  3. Viikolla 45 opiskelijat esittelevät ideoita tuottajaopiskelijoille ja saavat kirjallisen palautteen

   

  4. Aiheiden esittely työryhmille joulukuun viikolla 51

   

  5. Kehittelyjakso 1 / viikko 5          

   

  Projektin idean kehittely taiteelliseksi suunnitelmaksi, joka esitellään linjavastaaville tuotantoesittely I:ssä

   

  - Ryhmät ja osastot käynnistävät ennakkosuunnittelun joka tähtää tuotantoesittely I tilaisuuteen

  - Taiteellista ennakkosuunnittelua ja idean testaamista 

  - Ennakkosuunnitteluviikon tuloksena syntyy tuotannon esittelevä tuotantopaketti, jonka sisältö yksilöidään ennakkosuunnittelujakson alussa. 

   

  5. Tuotantoesittely I 

  - Tuotantopaketin esittely ja alustavien taiteellisten ja tuotannollisten suunnitelmien esittely osastoittain.

  - esittelyn päätteeksi mietitään yhdessä> kehittelysuunnitelma>demot, testit

  - tuotantolupa ja tuotannon perustaminen

   

  6. Ennakkosuunnittelujakso 2 / viikko 37-39

  - Tuotannon valmistelujakso

  - Kuvausvalmistelut suunnitelmien mukaisesti

  - Valmis toteutussuunnitelma esitellään linjavastaaville tuotantoesittely II:ssa

   

  7. Tuotantoesittely II  

  - Valmiin tuotantosuunnitelman esittely

   

  8. Kuvausjakso / viikot 41 ja 43

   

  9. Kuvaleikkaus / viikot 44-50

   

  10. Äänen jälkityöt /tammikuu 2022

   

  11. Ensi-ilta / kevätnäytös 2022