Omfattning: 2

Tidtabel: 30.03.2020 - 09.04.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tuottaja Ilkka Mertsola (kokonaisuus ja elokuvatuotannot), pääaineiden professorit ja lehtorit (opiskelijoiden ohjaus pääainekohtaisesti)

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii hallitsemaan elokuvaa välineenä omassa työnkuvassaan ohjaajana ja työskentelemään ryhmän kanssa.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ohjaaminen sisällytettynä eri kursseihin.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

BA-elokuvan ohjauksen loppuun saattaminen.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

BA-elokuvan ohjaaminen 54-216t

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C1000 Elokuvailmaisu 1, ELO-C1001 Elokuvailmaisu 2, ELO-C1002 Elokuvailmaisu 3, ELO-C1003 Elokuvailmaisu 4, ELO-C1004 Elokuvatuotannon prosessi, ELO-C3515 Produktio

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

hyv-hyl

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation