Credits: 3

Schedule: 02.09.2019 - 13.09.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Professori Rauno Ronkainen   rauno.ronkainen@aalto.fi

Lehtori Jonathan Harvey   j.dharvey@btopenworld.com

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): Kurssin aikana oppii hallitsemaan elokuvaajan eri työvaiheiden teoreettisen perustan. Lisäksi kurssilla tutustutaan elokuvaajan työhön vaikuttaviin peruskäsitteisiin, muihin vastuullisiin elokuva-alan ammatteihin ja kuvaajan työmetodeihin, joita myös harjoitellaan käytännössä ryhmätöinä.
Opiskelija saa ymmärryksen työn suorittamiseen vaadittavasta ammattitaidosta ja aikataulutuksesta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): Tutustutaan elokuvaajan vastuualueisiin elokuvatuotannon eri vaiheissa. Kerrataan ja syvennetään elokuvausken peruskäsitteistöä. Esitellään käytettävää kalustoa ja työmetodeita, sekä koko elokuvatuotannon avainhenkilöiden toimenkuvat. Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitteet ja yhteiset keskustelut ja palautteet.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Harjoitteet tehdään osin alan ammattilaisten kanssa yhteistyössä, osin opiskelijoiden muodostamissa ryhmissä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): Osallistuminen luennoille ja ryhmässä tehtäviin harjoituksiin, sekä yhteisiin palaute- ja keskustelutilaisuuksiin.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Arviointi hyväksytty hylätty.

HUOM!

Osallistuminen ei ole mahdollista, mikäli opiskelija ei voi olla läsnä kurssin avauksessa kurssin ensimmäisenä päivänä (koko päivä).

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): Opiskelijan itsenäinen työ 30 h, kontaktiopetus 30 h, ryhmätyöt 24 h.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Kurssilla harjoitetaan myös henkistä kuormittavuutta havainnollistamaan elokuvaajan ammatin esimiestehtävien vastuita ja velvollisuuksia.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): Kurssille osallistuville suositellaan tutustumista kirjaan: The 5 C's of Cinematography, Joseph V Mascelli. ISBN 187950541X, 9781879505414.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

KIRJALLISUUS

Cinematography Theory and Practice, Blain Brown 2nd edition

- Cinematic Continuity, sivut 78 – 102  (3rd edition, Continuity 

- The six types of cuts, sivut 74 – 96).

- Camera movement, sivut 210 – 226 (3rd edition, sivut 301 – 322) 


Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): Kurssien Elokuvailmaisu 1-4 hyväksytty suorittaminen.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Opiskelijan tulee varautua ulkotyöskentelyyn soveltuvalla vaatetuksella.

Kurssin opetuksen siirtyessä elokuvavuokraamoihin suosittelen ottamaan mukaan omat eväät. Vuokraamoiden läheisyydessä ei ole ravintoloita, jotka tarjoavat opiskelijalounaita.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Päivittäinen työaika 9:00 -17:00

Päiväkohtainen aikataulu tarkentuu vielä elokuun lopun aikana, sillä vierailevat opettajat ovat aktiivisia freelancereita ja opetuksen aikataulu on riippuvainen heidän työaikatauluista.

Opetuspaikkoja koskevaan aikatauluun tulee siis vielä muutoksia ennen kurssin alkua.

Description

Registration and further information