Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelijat oppivat äänittämisen ja äänisuunnittelun erityisluonteesta dokumentaarisen elokuvan näkökulmasta. Opiskelijat oppivat dokumentaarisen äänityön prosessin hallintaa ja kevyen kenttä-äänistyskaluston käytön. Opiskelijat hahmottavat äänisuunnittelun vaatimuksia ja mahdollisuuksia dokumentaarisessa toimintaympäristössä.

 

Opiskelijat oppivat dokumentaarisen radioilmaisun avulla äänittämistä ja ääni-ilmaisua, dokumentaarista kerrontaa äänen keinoin ja kokeellista radioilmaisua, prosessin hallintaa ja itsenäistä työskentelyä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 03.02.2020 - 14.02.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pietari Koskinen, Salla Sorri

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Salla Sorri

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla harjoitellaan äänittämistä ja tutustutaan dokumentaarisen elokuvan äänisuunnittelun eri metodeihin ja erityispiirteisiin. Kurssilla toteutetaan dokumentaarinen ääniharjoite.

   Äänittämisen harjoittelu, dokumentaarisen äänimaailman luominen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osallistuminen luentoihin ja kuunteluihin, keskusteluun osallistuminen ja oman ääniharjoituksen toteutus. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja paneutunutta kurssitehtävän suorittamista.

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja ohjattu työskentely 27t, itsenäinen työskentely 38t, kuuntelut 8t, palaute 8t.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaihtuvien teemojen mukainen oheismateriaali tai kirjallisuus.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  17 Yhteistyö ja kumppanuus