Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Perehdyttää dokumentaarisen elokuvan ohjaajia sekä elokuvauksen- ja elokuvaäänityksen opiskelijoita suoran ja vuorovaikutteisen dokumentaarin perinteeseen sekä uudempaan havainnoivaa tyyliä edustavaan dokumentaariseen elokuvaan.

Laajuus: 2

Aikataulu: 16.03.2020 - 27.03.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jonathan Harvey, Salla Sorri

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jonathan Harvey, Rauno Ronkainen, Salla Sorri

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kuvaaja-ohjaaja-äänittäjä yhteistyön harjoittelua suoran dokumentaarin metodien mukaisesti.

  Luennot, case-työskentely, harjoitukset ja tehtyjen harjoitusten katselu, analysointi ja palaute kaikkien kurssille osallistuneiden ja opettajien kesken.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hyväksytty – hylätty

  Opiskelijoiden omat ryhmissä suoritettavat harjoitteet ja työskentelyn seuranta.
  Tehtyjen harjoitteiden katselu ja analysointi sekä palaute ryhmissä.
  Läsnäolo opetuksessa pakollista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  4 op.

  Luennot 27t, kontaktiopetus 10t, omatoiminen työskentely ja ryhmätyöskentely 55t, katselut 8t, palaute 8t.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali jaetaan kurssin aikana ja kaikki materiaali pohjautuu kurssin luentoihin.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Edellyttää kurssien Elokuvailmaisu 1 – 2 sekä Kameratekniikka ja workflow suorittamista hyväksytysti.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot