Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot dokumentaarisen elokuvan teoreettisesta käsitteistöstä ja lajiin liittyvästä keskustelusta. Opiskelijat oppivat analyyttistä ajattelua ja kriittistä suhdetta lajin perinteeseen ja elokuvien rakenteeseen.

Laajuus: 1

Aikataulu: 09.09.2019 - 13.09.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Salla Sorri

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Salla Sorri

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään dokumentaarisen elokuvan teorian perusteisiin erilaisten vaihtuvien teemojen puitteissa ja analysoimalla kurssilla katsottavia elokuvia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, katselut, keskustelut ja esseetekstin kirjoittaminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetuksen määrä 24t. (luennot 1 op, kirjoitustehtävät 1 op).

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin yhteydessä jaettava materiaali ja erikseen ilmoitettava vaihtuvasisältöinen kirjallisuus.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen