Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii kehittelemään dokumentaarisen elokuvan idean aiheeksi, etsimään taustatietoa ja haastattelemaan henkilöitä. Hän oppii kirjoittamaan synopsiksen ja treatmentin sekä kehittää tekstiään kohti käsikirjoitusta. Opiskelija tutustuu luennoitsijoiden purkamiin rakenteeltaan erilaisiin käsikirjoituksiin.

Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa itseään lähellä olevan aihemaailman ja oppii jäsentelemään tätä aihemaailmaa sekä kirjoittamalla että puhumalla.

Opiskelija oppii ryhmätyöskentelyä myös muiden opiskelijoiden aiheiden ja tekstien kautta purkamalla muiden tekstejä ja antamalla palautetta. Hän oppii hahmottamaan dokumentaarisen elokuvan tekovaiheita ennen kuvauksia.

Dokumentaarisen elokuvan pääaineopiskelijat käynnistävät kurssilla BA-elokuvan käsikirjoituksen.

Laajuus: 4

Aikataulu: 14.10.2019 - 25.10.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Salla Sorri

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Salla Sorri

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla määritellään dokumentaarisen elokuvan idea, aihe, synopsis, treatment ja käsikirjoitus.

  Ennakkotehtävänä kirjoitetaan synopsis elokuvasta, jonka itse haluaisi BA-elokuvanaan ohjata. Synopsis esitellään suullisesti kurssilaisille ja osalle luennoitsijoista. Aihetta kehitetään tarkentamalla näkökulmaa ja etsimällä taustatietoa. Tekstiä laajennetaan treatmentiksi ja kohti käsikirjoitusta.

  Opetellaan ryhmätyöskentelyä, omista aiheista puhumista sekä palautteen antamista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osallistuminen luento-opetukseen, vierailijaluentoihin ja ryhmätyöskentelyyn. Oman tekstin kirjoittaminen ennakkoon ja kehittäminen kurssin aikana. Osallistuminen muiden opiskelijoiden synopsisten kehittelyyn.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kokonaistyömäärä 108t.

  Kirjoitettava ennakkotehtävä 8t

  Lähiopetus: Luento-opetus, vierailijat ja ryhmätyöskentely 90t

  Kurssilla tapahtuva prosessikirjoittaiminen 10t

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaalina ovat valmistuneiden ja työn alla olevien dokumentaaristen elokuvien käsikirjoitukset sekä elokuvanäytteet.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information