Credits: 2

Schedule: 30.03.2020 - 09.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mia Halme

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei opetusta lukuvuonna 2018-2019

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija perehtyy dokumentaarisen elokuvan henkilön ominaisuuksiin, opettelee elokuvan henkilövalintaa ja pohtii omia tapojaan lähestyä kuvattavia henkilöitä. Hän oppii haastattelutekniikkaa ja taustatiedon etsimistä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tutkitaan dokumentaarisen elokuvan henkilöhahmoa katseluiden ja keskustelujen sekä mahdollisen elokuvaharjoitteen kuvaamisen kautta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Katselut, keskustelut, tekijävierailu ja haluttaessa käynnistettävä oma elokuvaharjoite.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kokonaistyömäärä 2 op kurssilla: 54t: Luennot 10t. katselut 12t, keskustelut 7t, omatoiminen aihekehittely 17t, palaute 8t.

Henkilökuvaharjoite 4 op: Omatoiminen työskentely eli suunnitelman/käsikirjoituksen tekeminen, kuvaus ja jälkityöt 100t, kontaktiopetus kehittelyvaiheessa 4t, katselu ja palaute 4t.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

22756 Henkilökuvakurssi (2 op)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty-hylätty.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elokuvataiteen kursseille valitaan opiskelijat seuraavan järjestyksen mukaisesti: 1. pääaineopiskelijat 2. sivuaineopiskelijat 3. muut opiskelijat, joilla on edellytykset ja etukäteen sovittu lupa osallistua kurssille.

Opiskelijoiden tulee osallistua kurssin ensimmäiselle kerralle varmistaakseen opintopaikkansa.

Description

Registration and further information