Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija tutustuu laajasti autobiografisen dokumentaarin lajityyppiin ja oppii hyödyntämään henkilökohtaista materiaalia elokuvan materiaalina.

Laajuus: 2

Aikataulu: 09.12.2019 - 20.12.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Salla Sorri

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Salla Sorri

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tutkitaan omakohtaisen tai autobiografisen elokuvan lajityyppiä elokuvaesimerkkien kautta ja tutustutaan autobiografiseen havainnointiin esim. kirjoittamalla autobiografisia tekstejä. Kurssilla käynnistetään haluttaessa oma autobiografinen elokuvaharjoite.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, katselut, keskustelut, kirjoittaminen ja elokuvaharjoite.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 10t. katselut 12t, keskustelut 7t, omatoiminen aihekehittely 17t, palaute 8t.

  Autobiografinen elokuvaharjoite 54 t, 2op: Omatoiminen työskentely eli suunnitelman/käsikirjoituksen tekeminen, kuvaus ja jälkityöt 46t, kontaktiopetus kehittelyvaiheessa 4t, katselu ja palaute 4t.

PERUSTIETOJA

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information