Laajuus: 2

Aikataulu: 30.09.2019 - 11.10.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Mia Halme

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Mestarikurssi, jonka tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus oppia alan kokeneilta elokuvantekijöiltä käytännön taitoja, elokuva-ajattelua ja saada heijastuspintaa omalle taiteelliselle kehittymiselleen. Kurssilla tehtävän elokuvaharjoitteen avulla opiskelijat oppivat kokeilemaan omia rajojaan.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Mestarikurssimuotoinen kokonaisuus, jossa opiskelijat perehtyvät vierailevan elokuvantekijän ohjauksessa keskustelujen, luentojen ja työpajatyöskentelyn kautta erilaisiin elokuvanteon tapoihin. Työpajassa tehdään pienimuotoinen elokuvaharjoite tai kehitellään omaa tekeillä olevaa elokuvaa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Työpajatyöskentely, elokuvakatselut. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja harjoitteen paneutunutta tekemistä.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssiosallistuminen 108t: Aktiivinen osallistuminen työpajaan ja siinä annettuihin harjoitustehtäviin, luennot, katselut ja harjoitus. Mikäli elokuvaharjoite jatkuu kurssin jälkeen mahdollisuus suorittaa 4 op lisää = 108t.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot