Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on opettaa opiskelijoille esseekirjoittamisen lajityyppiä. Opiskelijat oppivat erittelemään omaa elokuva-ajatteluaan kirjallisessa muodossa.

Laajuus: 2

Aikataulu: 08.01.2020 - 17.01.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Salla Sorri

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Salla Sorri

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään esseekirjoittamisen muotoon oman elokuva-ajattelun tukena. Kurssilla paneudutaan BA-tutkinnon kirjallisen osan kirjoittamiseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja kirjoitustehtävät, tekstien analysointi. Oman BA-tutkinnon opinnäytteen tekstin kirjoittaminen ja muiden tekstien kommentointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 30%, oma kirjallinen työskentely 50%, lukeminen ja palaute 20%.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen