Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ohjaajan ja kuvaajan yhteistyön hahmottaminen käytännön toimintatavoista kuvauspaikalla moniin mahdollisiin tapoihin tehdä ennakkosuunnittelua. Ryhmän roolien hahmottaminen ja toisen ammattiryhmän työalueeseen ja -tapoihin tutustuminen. Tarkoituksena saada haltuun termistö, jolla ohjaaja ja kuvaaja voivat keskustella teknisistä ja taiteellisista ratkaisuista.

Laajuus: 2

Aikataulu: 24.02.2020 - 06.03.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jonathan Harvey, Salla Sorri

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jonathan Harvey, Rauno Ronkainen, Salla Sorri

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, tekijävierailut. Ohjaajan ja kuvaajan yhteistyö ennakkosuunnittelussa ja kuvausvaiheessa. Yhteinen kuvausharjoitus ja materiaalin sekä kuvaustilanteen toimintatapojen analysointi. Kurssilla käydään läpi kuvaajan ja ohjaajan yhteiset työvaiheet dokumentaarisessa elokuvassa ja tarkastellaan niihin liittyviä kysymyksiä molempien ammattiryhmien näkökulmasta.
  Kurssilla vierailee ohjaaja-kuvaaja-työpari, joka purkaa tietyn elokuvan tekovaiheet.
  Opiskelijat tekevät ennakkosuunnittelusta lähtien kuvausharjoituksen, joka keskittyy henkilön kuvaamiseen autenttisessa tilanteessa, ja vaihtavat harjoituksen aikana myös rooleja keskenään. Harjoitus perustuu dokumentaarisen linjan opiskelijoiden BA-elokuvan suunnitelmaan.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hyväksytty – hylätty

  Opiskelijoiden omat ryhmissä suoritettavat harjoitteet ja työskentelyn seuranta.
  Tehtyjen harjoitteiden katselu ja analysointi sekä palaute ryhmissä.

  Luentoihin ja harjoituksen tekoon täysipainoisesti osallistuminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  3 op.

  Luennot ja tekijävierailu 35%, kuvausharjoitukset 40%, katselut ja palaute 25%.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali jaetaan kurssin aikana ja kaikki materiaali pohjautuu kurssin luentoihin.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Edellyttää kurssien Elokuvailmaisu 1 – 2, Kameratekniikka ja workflow sekä Havainnoiva ja vuorovaikutteinen dokumentti suorittamista hyväksytysti.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  17 Yhteistyö ja kumppanuus