Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija uskaltautuu heittäytymään ennalta arvaamattomiin tilanteisiin, tutustumaan omiin ennakkoluuloihinsa ja sietämään tietämättömyyden tunnetta. Oman tunne-elämään tutustumisen kautta opiskelija tutustuu ihmisyyteen yleensä tavoitteenaan toisen elämään eläytyminen, tarkkanäköisyys ja keskittymiskyky. Opiskelija perehtyy kokemuksellisesti ohjaajan ammattikuvaan ja rooliin dokumentaarisen elokuvan tekemisessä.

Laajuus: 2

Aikataulu: 28.10.2019 - 15.11.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Salla Sorri

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Salla Sorri

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjauskurssi on sisällöltään vaihtuva. Se voi olla esimerkiksi kehollista työskentelyä, kertojaäänen kirjoittamista, haastattelutekniikkaa tai oman aihemaailman tutkimusta alitajunnan prosessien kautta. Kurssin sisältö perustuu aina dokumentaarisen elokuvan tekoprosessin vaiheisiin ja se suunnitellaan opiskelijoiden kehittelyssä olevien elokuvahankkeiden mukaan.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi suoritetaan läsnäololla luennoilla ja vierailuilla sekä osallistumisella harjoituksiin ja kurssilla tehtävillä kirjallisilla töillä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja vierailut 35%, itsenäinen työskentely 30%, reflektointi, analyysi ja palaute 35%

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kirjallinen materiaali on vaihtuva kurssin sisällön mukaan.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen