Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää audiovisuaalisen ja draamallisen kirjoittamisen perusteet.

Laajuus: 4

Aikataulu: 27.01.2020 - 07.02.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja-Riitta Koivumäki-Odd

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja-Riitta Koivumäki-Odd

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

   

  Lähiopetus: Luennot, ryhmätyöskentely, demonstraatiot.

  Oppimistehtävät: Harjoitustyöt

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustyöt, läsnäolo.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  55t kontaktiopetusta. 25 itsenäistä työtä.


SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä