Omfattning: 3

Tidtabel: 16.03.2020 - 24.04.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Marja-Riitta Koivumäki

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija saa käsityksen alan kirjallisuudesta ja sen käyttökelpoisuudesta suhteessa omaan työhön. Opiskelija tutustuu alan termistöön.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Klassiseen elokuvakäsikirjoitusteoriaan perehtyminen.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Esseen tai kommentoivan referaatin kirjoittaminen, lyhyen luennon/esityksen laatiminen esseen pohjalta.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

80 t, josta 6 t kontaktiopetusta, 74 t itsenäistä työskentelyä.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjallisuusluettelon mukaan.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C2005

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty-hylätty.

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Tilläggsinformation om kursen (gäller denna kursomgång): 

Jos olet kiinnostunut suorittamaan kurssin, ota yhteys opettajaan marja-riitta.koivumaki@aalto.fi 0505344970


Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

Kurssille varattu viikot 12 ja 17.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation