Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää, miten tarinallisuus rakentaa merkityksiä ja tuottaa elämyksiä. 

Laajuus: 2

Aikataulu: 25.11.2019 - 29.11.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja-Riitta Koivumäki-Odd

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Iiro Kuttner, Raija Talvio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käsitellään tarinaa erotuksena muista ulkoisen ja sisäisen todellisuuden kuvaamisen muodoista. Kurssilla tarkastellaan tarinallisuutta historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa ja paneudutaan sen käyttöön omassa taiteellisessa työssä. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, keskustelut, katselut, harjoitteet ja oheismateriaali.  Harjoitustehtäviä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  30 h luennointi/muu kontaktiopetus
  24h itsenäinen työskentely

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan erikseen. 

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ei