Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Käsikirjoittajan tärkeimmän ilmaisukeinon sisäistäminen. Kyky generoida, aukikirjoittaa ja käyttää hyväksi kuvia käsikirjoitustyössä

Laajuus: 4

Aikataulu: 02.12.2019 - 13.12.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja-Riitta Koivumäki-Odd, Raija Talvio

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Iiro Kuttner, Raija Talvio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käsitellään esimerkkielokuvien kuvallisia ratkaisuja, harjoitustehtävien avulla perehdytään metaforaan työkaluna sekä muuhun kuvalliseen kerrontaan.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennointi. Myös vierailevia luennoitsijoita. Katseluita. Kirjallisia ja kuvallisia harjoitustehtäviä.

  Kurssin läpäiseminen edellyttää läsnäoloa (ensimmäisenä päivänä pakollinen läsnäolo, ja yhteensä vähintään kurssin 80% konktaktiopetuksesta)
  sekä kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  60 h luennointi/muu kontaktiopetus
  48h itsenäinen työskentely

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla yhdessä katsotut ja analysoidut elokuvat, vaihtelevat taide-kirjat ja muut kuva-aineistot

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ei

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  suositus; Tarina-kurssin hyväksytty suorittaminen