Laajuus: 9

Aikataulu: 07.01.2020 - 14.02.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Iiro Küttner

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Elokuvakohtauksen kerronnallisten elinehtojen sisäistäminen, taito kirjoittaa puhetta elokuvaa varten.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla määritellään ehdot toimivalle kohtaukselle ja elokuvassa käytettävälle puheelle. Molempien kirjoittamista, yhdessä ja erikseen, harjoitellaan kirjoitustehtävin ja demo-harjoitustöissä ammattinäyttelijöiden kanssa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennointi. Myös vierailevia luennoitsijoita. Katseluita. Harjoitustehtäviä.
Kahden demo-kohtauksen (monologi+dialogi) käsikirjoitus ja ohjaus

Kurssin läpäiseminen edellyttää läsnäoloa (ensimmäisenä päivänä pakollinen läsnäolo, ja yhteensä vähintään kurssin 80% konktaktiopetuksesta)
sekä kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

100 h luennointi/muu kontaktiopetus
80h itsenäinen kirjallinen työskentely
60h demo-kuvaukset

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan antamat harjoitustehtävät

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

ei

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C2010

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

suositus; Tarina-kurssin ja Konkreettinen kuva kurssin hyväksytty suorittaminen

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty-hylätty.

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistujamäärä. Min. 4 (minimiosanottajamäärä lähiopetuksen toteuttamiselle). Max. 8

Kurssi on tarkoitettu myös ohjauksen (2kpl) ja tuotannon (2–4 kpl) BA-opiskelijoille HOPSien mukaan. Mikäli paikkoja jää yli, niin käytössä Artsin standardi priorisointi-järjestys.

HUOM! Demojen ohjaukseen osallistuvat ainoastaan käsikirjoituksen ja tuotannon opiskelijat. Demoja tekemään mahtuu maksimissaan 6 opiskelijaa.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot