Omfattning: 9

Tidtabel: 07.01.2020 - 14.02.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Iiro Küttner

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Elokuvakohtauksen kerronnallisten elinehtojen sisäistäminen, taito kirjoittaa puhetta elokuvaa varten.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla määritellään ehdot toimivalle kohtaukselle ja elokuvassa käytettävälle puheelle. Molempien kirjoittamista, yhdessä ja erikseen, harjoitellaan kirjoitustehtävin ja demo-harjoitustöissä ammattinäyttelijöiden kanssa.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennointi. Myös vierailevia luennoitsijoita. Katseluita. Harjoitustehtäviä.
Kahden demo-kohtauksen (monologi+dialogi) käsikirjoitus ja ohjaus

Kurssin läpäiseminen edellyttää läsnäoloa (ensimmäisenä päivänä pakollinen läsnäolo, ja yhteensä vähintään kurssin 80% konktaktiopetuksesta)
sekä kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

100 h luennointi/muu kontaktiopetus
80h itsenäinen kirjallinen työskentely
60h demo-kuvaukset

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan antamat harjoitustehtävät

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ei

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C2010

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

suositus; Tarina-kurssin ja Konkreettinen kuva kurssin hyväksytty suorittaminen

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty-hylätty.

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistujamäärä. Min. 4 (minimiosanottajamäärä lähiopetuksen toteuttamiselle). Max. 8

Kurssi on tarkoitettu myös ohjauksen (2kpl) ja tuotannon (2–4 kpl) BA-opiskelijoille HOPSien mukaan. Mikäli paikkoja jää yli, niin käytössä Artsin standardi priorisointi-järjestys.

HUOM! Demojen ohjaukseen osallistuvat ainoastaan käsikirjoituksen ja tuotannon opiskelijat. Demoja tekemään mahtuu maksimissaan 6 opiskelijaa.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation