Credits: 9

Schedule: 14.10.2019 - 13.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Marja-Riitta Koivumäki

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää pitkän fiktioelokuvan kirjoitusprosessin ja klassisen dramaturgian perusteet.

Opiskelija ymmärtää palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkityksen käsikirjoituksen kehittelyssä.

Opiskelija tutustuu omaan itseensä kirjoittajana ja oppii ajanhallintaa suhteessa itsenäiseen kirjoittamiseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla kehitellään pitkän fiktioelokuvan treatment

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, katselut, analyysit, keskustelut, esseet, ryhmätyöskentely, oppimispäiväkirja

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

120 h lähiopetusta.
Luennot, case studyt, esseet, ryhmätyöskentely, kirjoitusharjoitukset, kirjallisuus

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Aristoteles, Runousoppi

Howard & Mabley, Tools of Screenwriting

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aikaisemman kurssin ELO-C2002 Shock Treatment

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C2020

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Käsikirjoittajille TV-draama

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Max 7 opiskelijaa

Description

Registration and further information