Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija

 • kehittää dramaturgisia ongelmaratkaisutaitoja
 • syventää ymmärrystään tarinan taiteellisesta kompositiosta
 • oppii soveltamaan jaksotusta tarinallisen materiaalin hallinnan ja ajattelun työkaluna

Laajuus: 6

Aikataulu: 20.01.2020 - 17.04.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja-Riitta Koivumäki-Odd

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja-Riitta Koivumäki-Odd

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oman käsikirjoituksen/treatmentin arviointi ja korjaussuunnitelman laatiminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Läsnäolo sekä hyväksytty korjaussuunnitelma.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  160 h, josta 40 h lähiopetusta

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opettajan toimittama materiaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa aiemman kurssin ELO-C2003 Rewriting

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Draaman teoria ja dramaturgia

  Pitkän elokuvan käsikirjoittaminen 1

  Pitkän elokuvan käsikirjoittaminen 2

  Tai vastaavat tiedot