Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Osaamistavoitteet:

Opiskelija oppii 

- ideoimaan ja kehittelemään lyhytelokuvan käsikirjoitus

- ymmärtämään käsikirjoituksen kehittelyn merkitys

- ymmärtämään määrämittaan ja tuotannolliset rajoitteet huomioon ottavan kirjoittamisen merkitys

- ymmärtämään dramaattisen kokonaisuuden toiminnan ja sen vaikutuksen katsojaan

- antamaan ja saamaan palautetta

- kehittelemään tarinaa yhdessä tuottajan ja ohjaajan kanssa

Laajuus: 10

Aikataulu: 02.09.2019 - 02.10.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja-Riitta Koivumäki-Odd

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja-Riitta Koivumäki-Odd

Kurssin yhteystiedot (voimassa 22.08.2019-21.12.2112):

marja-riitta.koivumaki@aalto.fi

sakari.kirjavainen@aalto.fi

anna.heiskanen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ideoidaan ja kehitellään 4-5 sivuinen tuotantoon menevä tv-käsikirjoitus yhdessä ohjaajan ja tuottajan kanssa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  KURSSI ON SUUNNATTU ELON II-VUODEN KÄSIKIRJOITTAJILLE, OHJAAJILLE JA TUOTTAJILLE.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lyhytelokuvan tuotantovalmis käsikirjoitus.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Työmäärä:

  vko 1 - lähiopetus 25 h, ennakkotyöt 10-40 h,

  vkot 2-5 - lähiopetus 48 h, itsenäinen työ 72 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opettajan toimittama materiaali.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Saara Cantell: Timantiksi tiivistetty

  https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20108

  Phil Parker: The Art and Science of Screenwriting, pp. Chapter 4, developing a screen idea.

  Stanislavski: Näyttelijän työ (2011)

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Toisen vuosikurssin opiskelijat.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi ilmoittautuminen

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi on suunnattu vain ELON II-vuoden käsikirjoittajille, ohjaajille ja tuottajille.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  II vsk:n TaK-käsikirjoituksen opiskelijat.

  Vähintaan 2, joista toinen käsikirjoituksen pääaineopiskelija.

   

  Tämä kurssi on käsikirjoittajille 10 op:tä, mutta muille 2 op:tä. Pitäisikö tuo opintopistemäärä näkyä sitten 2-10:nä?

  Englanniksi pitäisi olla Production: Idea and screenplay (script voi viittata vaikka tietokoneisiin)

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi on suunnattu vain ELON II-vuoden käsikirjoittajille, ohjaajille ja tuottajille.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Viikko 36 - käsikirjoituksen ideointi.

  Viikot 37, 38, 39, 40, käsikirjoituksen kehittely.

  Tapaamiset ryhmän ja ohjaajien kesken sovittavissa kurssin alussa.