Credits: 6

Schedule: 23.09.2019 - 11.10.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Marja-Riitta Koivumäki

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Please contact marja-riitta.koivumaki@aalto.fi if you are interesting in this course.


Jos olet kiinnostunut kurssista ota yhteyttä marja-riitta.koivumaki@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija

- tutustuu syvällisesti draaman teoriaan, historiaan ja elokuvallisen esityksen dramaturgiaan,

- tutustuu vaihtoehtoisempiin kerrontatapoihin suhteessa klassiseen dramaturgiaan,

- oppii arvioimaan erilaisten kerrontatapojen soveltuvuutta aihe- ja teemalähtöisesti,

- oppii tuottamaan pohtivaa, kriittistä ja erilaisia lähestymistapoja hyväkseen käyttävää asiatekstiä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Draaman teoriaan ja elokuvan dramaturgiaan perehtyminen.

Kurssi koostuu mahdollisesta elokuvan tai käsikirjoituksen dramaturgisesta analyysistä, käsikirjoituskirjallisuuden ja draaman teorian lukemisesta, referaatin kirjoittamisesta ja referaatin ja/tai analyysin pohjalta laaditusta esityksestä, sekä keskusteluista. Kurssi on tentinomainen ja se edellyttää itsenäistä- ja/tai pienryhmätyöskentelyä.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssi on pakollinen käsikirjoituksen 3 vsk:n opiskelijoille. 

Kurssi on avoin kaikille Elon opiskelijoille, erityisesti MA-opiskelijoille.

Kurssin voi suorittaa myös englannin kielellä.

This course is obligatory for the 3rd year screenwriting students.

It is open for all film and scenography students, especially for MA-students.

The course can be studied also in English.


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso suoritetaan kirjoittamalla kommentoiva referaatti/essee (yht n. 12 sivua), pitämällä referaattiin perustuvan esityksen, mahdollisella elokuvan analyysillä, sekä osallistumalla esitysten yhteydessä käytyihin keskusteluihin.

Näkökulmasta, käytettävä kirjallisuudesta ja muusta aiheeseen liittyvästä materiaalista sovitaan ohjaavan opettajan kanssa.

Kommentoiva eli kriittinen referaatti: Yleensä referaatilla tarkoitetaan objektiivista kirjoitelmaa, joka ei arvota eikä arvioi alkuperäistä tekstiä. Kommentoiva eli kriittinen referaatti sisältää myös kirjoittajan omaa pohdintaa, vertailua ja tulkintaa alkutekstin pohjalta. Kirjoittaja voi esittää vastaväitteitä, kysymyksiä, uusia mielipiteitä ja uutta tietoa (esimerkiksi oman kokemuksensa tai jonkun muun teoksen pohjalta) suhteessa referoitavaan tekstiin.

 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetuksen määrä: 10-15 h; itsenäistä työskentelyä: 150 h.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C2005 Elokuvakäsikirjoitusteoria

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodissa.

Description

Registration and further information