Credits: 2

Schedule: 02.12.2019 - 05.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Aleksi Bardy ja Anna Heiskanen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Miia Haavisto

miia.haavisto@aalto.fi

050 465 5094

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää liikeyrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tärkeimmät käsitteet ja vastuut, erilaiset yhtiömuodot ja mahdollisuudet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään yritystoimintaa elokuva- ja televisiomaailmaan liittyvien esimerkkien kautta sekä yleisellä tasolla. Opiskelijat perehtyvät yritystoiminnassa käytettäviin käsitteisiin ja laskelmiin.

Details on the course content (applies in this implementation): 


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luento-opetusta, keskustelua, vierailijoita ja kotona opiskeltavia materiaaleja.Hyväksytty suoritus on 80% läsnäolo ja riittävä osallistuminen keskusteluihin, jotta opetussisällön omaksumisesta voidaan varmistautua.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmotetaan tarkemmin kurssiesitteessä

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sovittavalla tavalla yrittämiseen ja/tai laskentatoimeen liittyviä kursseja.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C2508

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodi-ilmoittautuminen

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elokuvataiteen kursseille valitaan opiskelijat seuraavan järjestyksen mukaisesti: 1. pääaineopiskelijat 2. sivuaineopiskelijat 3. muut opiskelijat, joilla on edellytykset ja etukäteen sovittu lupa osallistua kurssille.

Opiskelijoiden tulee osallistua kurssin ensimmäiselle kerralle varmistaakseen opintopaikkansa.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

ELO-C2508 - (L01) Liiketoiminta, 02.12.2019 - 05.12.2019

Vastaava opettaja Miia Haavisto

 

Ma 2.12.2019              9.30 – 14.00, lounas 11.30 - 12.30.

Kurssin avaus ja oppimistavoitteet. 

Liikeyrityksen perustaminen ja toiminta. Yrityksen toimintaan liittyvät tärkeimmät käsitteet ja vastuut. Erilaiset yhtiömuodot ja mahdollisuudet.

Yritystoiminnan erityispiirteet elokuva- ja televisioalalla.

Opetus päättyy kello 14. Iltapäivä on lyhennetty, koska kurssilaiset osallistuivat Though Leaders' Talk By Annu Nieminen -tapahtumaan 27.11.2019 


Ti 3.12.2019                 

9.30 - 12.00

12.00 – 13.00 Lounas 


13.00 - 15.50 

Mahdollisuuksien löytäminen

Johannes Kaira
Aalto Ventures Program

 

Ke 4.12.2019               Yrityksen perustamiseen liittyvä itsenäisesti tehtävä harjoitus. 

 

To 5.12.2019                


10.00 - 11.30 (HUOM. poikkeuksellinen aloitusajankohta ja lyhyempi lounas)

Tuotantoyhtiön liiketoiminta. Strategia ja todellisuus.

Elina Pohjola

Tuottaja, osakas

Citizen Jane Productions

                                    

11.30 – 12.00 Lounas 

 

12.00  - 14.00

Kirjanpidon perusteet ja erityispiirteet av-toimialalla

 Sanna Kaita

Partner 

Tilitoimisto Tilitehdas

 

Keskiviikkona annetun tehtävän viimeistely ja palautus kello 18 mennessä. 


 
Description

Registration and further information