Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija osaa itsenäisesti laatia lyhytelokuvan budjetin sekä kassavirtalaskelman.

Laajuus: 2

Aikataulu: 30.09.2019 - 04.10.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anna Heiskanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anna Heiskanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla opiskelija tekee ohjatusti lyhytelokuvan budjetin. Tehdään budjetin pohjalta lyhytelokuvan kassavirtalaskelma. Tutustutaan budjetin laatimiseen vaadittavaan lähdemateriaaliin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset, tehtävät, itsenäinen tai ryhmätyöskentely

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan tarkemmin kurssiesitteessä 27t lähiopetusta ja 27 tuntia itsenäistä työskentelyä

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  22691
  ELO-C2505

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suositellaan Excelin alkeiden hallintaa sekä prosenttilaskujen kertausta

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  12 Vastuullista kuluttamista