Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Vaihtuvasisältöinen kurssi. Opiskelija tuntee ajankohtaisia tuottamiseen liittyviä muutoksia, haasteita, mahdollisuuksia ja työtapoja ja on harjaantunut seuraamaan alan kehitystä.

Laajuus: 2

Aikataulu: 10.02.2020 - 14.02.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Miia Haavisto, Anna Heiskanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anna Heiskanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Luento-opetusta, seminaareja, vierailuja, vierailijoita, itsenäisiä tai ryhmätöitä ja kotona opiskeltavia materiaaleja, kirjallisuutta ja kirjoitustehtäviä.

    Hyväksytty suoritus on 80% läsnäolo ja riittävä osallistuminen keskusteluihin, jotta opetussisällön omaksumisesta voidaan varmistautua.

    Vaihtoehtoinen suoritustapa on laaja essee tai esseitä vastuuopettajan kanssa yhdessä sovittavasta tuottamisen nykytilaa koskevasta aiheesta.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information