Laajuus: 2

Aikataulu: 16.03.2020 - 20.03.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Oskar Franzén

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ymmärtää leikkauksen merkitys elokuvan henkilöiden välisten suhteiden ja psykologisten jännitteiden luomisessa dialogikohtauksessa.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tutustutaan eri tapoihin lähestyä dialogikohtauksia ja analysoidaan niiden rakennetta. Leikataan annetusta materiaalista dialogikohtaus. Kurssilla katsotaan pitkä näytelmäelokuva, josta analysoidaan dialogikohtauksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

100% läsnäolo luennoissa, muuten 80 % osallistuminen. Luennot, katselut, keskustelut, leikkaus Avidissa. Leikkausharjoitukset ja analyysit puretaan yhdessä.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus 20-30t, Oppimistehtävät 20-30t.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 22186 Fiktioleikkaus I A, 2op

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C3001

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi ELO-C3013 Avid I tai vastaava

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty – hylätty

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä max. 4 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaleikkauksen pääaineen pakollisia opintoja suorittavista sekä muista Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen opiskelijoista.

Elokuvaleikkauksen pääaineen ulkopuolisille opiskelijoille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi yhteydenotto kurssin vastuuopettajaan sähköpostilla.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot