Omfattning: 2

Tidtabel: 30.09.2019 - 04.10.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Oskar Franzén

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Vahvistaa leikkauksen opiskelijoiden taitoja toimintakohtauksen leikkaamisessa.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustutaan erityyppisiin toimintaelokuviin. Kurssilla opiskelija leikkaa itsenäisesti annetusta materiaalista toiminta/suspense-kohtauksen. Pitkästä näytelmäelokuvasta analysoidaan toimintakohtaus.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

100% läsnäolo luennoissa, muuten 80 % osallistuminen. Luennot, katselut, keskustelut, leikkaus. Leikkausharjoitukset ja analyysit puretaan yhdessä.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus 20-30t, Oppimistehtävät 20-30t.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 22304 Fiktioleikkaus II B, 2op

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C3004

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C3002 Fiktioleikkaus 2

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty – hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä max. 4 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaleikkauksen pääaineen pakollisia opintoja suorittavista sekä muista Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen opiskelijoista.

Elokuvaleikkauksen pääaineen ulkopuolisille opiskelijoille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi yhteydenotto kurssin vastuuopettajaan sähköpostilla.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation