Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Leikkauksen opiskelijat harjoittelevat kohtauksien leikkaamista pitempiin kokonaisuuksiin.

Laajuus: 2

Aikataulu: 27.01.2020 - 13.03.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anne Lakanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Alanärä, Anne Lakanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käytetään harjoitusmateriaalina kotimaisen pitkän fiktioelokuvan materiaalia, josta leikataan pitempiä kokonaisuuksia. Mahdollisuuksien mukaan kyseisen elokuvan leikkaaja on mukana pitämässä kurssia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, katselut, harjoitustyön leikkaus Avidissa, henkilökohtainen ohjaus, palaute

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, ohjattu työskentely ja palaute 40 t,
  Itsenäinen työskentely 14-122 t

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi ELO-C3013 Avid I tai vastaava