Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Perehdyttää opiskelija kotimaisen dokumentaarisen elokuvan eri leikkausprosesseihin.

Laajuus: 1

Aikataulu: 25.09.2019 - 08.04.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anne Lakanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Alanärä, Anne Lakanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Opiskelijat tutustuvat kiinnostavimpiin kotimaisiin dokumentaarisiin elokuviin ja eri leikkaajien työtapoihin heidän opastuksellaan.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    80 % osallistuminen. Elokuvakatselut, luennot, keskustelut.

Työmäärä toteutustavoittain
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Lähiopetus 27 t