Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Perehdyttää ohjaaja- ja leikkausopiskelijoita nk. suoran dokumenttaarisen elokuvan leikkaamisen eri mahdollisuuksiin.

Laajuus: 1

Aikataulu: 03.02.2020 - 07.02.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anne Lakanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Alanärä, Anne Lakanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla leikataan itsenäisesti lyhyt dokumentaarinen elokuva.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, katselut, keskustelut, elokuvan leikkaus, henkilökohtainen opastus, palaute.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, ohjattu työskentely ja palaute 21-49 t,
  Itsenäinen työskentely 6-113 t

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C3013 AVID 1 tai vastaava kurssi tulee olla suoritettuna

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo