Credits: 1

Schedule: 03.02.2020 - 07.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oskar Franzén

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tuotantoverkon rakenteen kertaus ja syventäminen. Opiskelija hallitsee syvemmin Avid-työasemien ominaisuuksia. Kyky suunnitella kokonainen ja toimiva työnkulku ja ymmärtää eri formaattien asettamia vaatimuksia.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tuotantoympäristön rakenteen selventäminen ja jälkituotantoprosessin eri osien lähempi tarkastelu. Avid-työasemien edistyneemmät ominaisuudet. Interplay-ympäristössä toimiminen. Projektien siirrot eri laitteistojen välillä. Formaattien hallintaa: mm. SD/HD/UHD/DPX/R3D sekä eri kodekkien rakenteen ymmärtämistä. Perusefektien käyttäminen ja efektoinnin rakenteen ymmärtäminen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

80 % osallistuminen, kurssin aloituspäivänä 100%. Esittelyt, henkilökohtainen opastus, käyttöharjoittelu.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus 10-15t, Oppimistehtävät 10-15t.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C3014

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi ELO-C3013 Avid I

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty – hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä max. 6 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaleikkauksen pääaineen pakollisia opintoja suorittavista sekä muista Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen opiskelijoista.

Elokuvaleikkauksen pääaineen ulkopuolisille opiskelijoille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi yhteydenotto kurssin vastuuopettajaan sähköpostilla.

Description

Registration and further information