Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Lisätä opiskelijan tietoisuutta fiktioelokuvan rakenteellisista ominaisuuksista.

Laajuus: 3

Aikataulu: 09.12.2019 - 20.12.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anne Lakanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Alanärä, Anne Lakanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käytetään apuna David Bordwellin ja Kristin Thompsonin periaatteita analysoida fiktioelokuvan sisältöä, rakennetta, tyyliä sekä intensiteettiä. Elokuvat puretaan elokuvallisiin perusyksiköihin ja tehdään niistä rakennekaaviot. Kiinnostavimmista kohtauksista etsitään kameran paikat ja kuvatut setupit ja tutkitaan niiden käyttötapaa leikkauksessa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, katselut, keskustelut sekä henkilökohtaiset että pienryhmäanalyysit ja niiden esittelyt. Palaute.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, ohjattu työskentely ja palaute 27 t,
  Itsenäinen työskentely 54 t

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  suositus: ELO-C3013 AVID 1 tai vastaava kurssi tulee olla suoritettuna