Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Laajentaa opiskelijan ajattelua omasta ammatillisesta erityisosaamisestaan yleisemmin taidetta koskevien lainalaisuuksien ymmärtämiseen.

Laajuus: 4

Aikataulu: 30.03.2020 - 09.04.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Alanärä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija totuttautuu käsittelemään elokuvan tekemisen kysymyksiä lukemalla alan kirjallisuutta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Itsenäinen lukeminen, tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Itsenäinen lukeminen
  Tentti 4 t

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentittävä kirjallisuus ilmoitetaan kurssiesitteessä