Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Laajentaa opiskelijan ajattelua omasta ammatillisesta erityisosaamisestaan yleisemmin taidetta koskevien lainalaisuuksien ymmärtämiseen

Laajuus: 4

Aikataulu: 13.01.2020 - 24.01.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Alanärä, Oskar Franzen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija totuttautuu käsittelemään elokuvan tekemisen kysymyksiä lukemalla kirjan Michael Ondaatje: The Conversations - Walter Murch and the Art of Editing Film.
  Kurssin ensimmäisellä viikolla katsotaan kirjaan littyviä elokuvia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  80% läsnäolo elokuvakatseluissa. Katselut, keskustelut, itsenäinen lukeminen, tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus 35t
  Itsenäinen lukeminen
  Tentti 4 t

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Michael Ondaatje: The Conversations: Walter Murch and the Art of Editing Film
  Lista katsottavista elokuvista ilmoitetaan kurssiesitteessä.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus