Credits: 1

Schedule: 14.04.2020 - 17.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Anne Lakanen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V (kevät 2019)

Ei opetusta lukuvuonna 2019-2020)

 

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on saada opiskelijat arvioimaan kriittisesti omaa työskentelyään ja oppia käsittelemään leikkausprosessiin liittyviä kysymyksiä sanallisesti.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaarissa käydään läpi kaikki leikatut harjoituselokuvat kirjoitettujen raporttien pohjalta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, katselut, keskustelut ja analyysi pienryhmissä. Purku.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja palaute 21 t
Itsenäinen työskentely 6 t

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C3022

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty – hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi järjestetään vuorovuosin.
Kurssi on ainoastaan Elokuvaleikkauksen pääaineen pakollisia opintoja suorittaville.

Description

Registration and further information