Omfattning: 1

Tidtabel: 06.04.2020 - 09.04.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Anne Lakanen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Live-musiikkitaltioinnin leikkaamisen erityistekniikkaan ja ilmaisuun ohjaava harjoituskurssi.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla leikataan useamman kameran taltiointeja konserttitilanteista. Materiaalina ovat myös musiikkipitoiset näytelmätaltioinnit.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Leikkaus Avidissa, henkilökohtainen ohjaus, palaute

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ohjattu työskentely ja palaute 21 t,
Itsenäinen työskentely 6-33 t

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C3029

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

suositus: ELO-C3013 AVID 1 tai vastaava kurssi tulee olla suoritettuna

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty – hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation