Credits: 1

Schedule: 16.09.2019 - 20.09.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Anne Lakanen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää animaatioelokuvan erityispiirteet, keinot ja käyttömahdollisuudet. Hän omaksuu animaatiotuotannon eri vaiheiden ammattimaiset käytännöt.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Animaation esihistoriasta tähän päivään: esimerkkien avulla käydään läpi erilaisia animaatiotekniikoita ja analysoidaan animaation workflowta. Kurssin aikana on mahdollisuus tehdä pieni harjoitustyö. Opiskelija voi myös kirjoittaa esseen animaatioon liittyvästä aiheesta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, katselut ja analyysit. Mahdollisuus harjoitustyöhön ryhmässä opettajien ja tukihenkilöiden avustuksella. Esseen kirjoittaminen hyväksytetystä aiheesta. Palautekeskustelut.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Työmäärä 27 tuntia – 81 tuntia työtavoittain:
Luennot ja ohjattu työskentely 27 tuntia – 40 tuntia. Itsenäinen työskentely, kirjallisuus ja essee 0 – 41 tuntia.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähdemateriaalina voi käyttää kirjaa Tuula Leinonen: ”Sata vuotta suomalaista animaatiota” (Aalto-yliopisto, 2014).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C3039

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty – hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on avoin Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston opiskelijoille. Animointiharjoituksiin osallistuminen on rajattu.

Description

Registration and further information