Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hallitsee Adobe Photoshop/Premiere/AfterEffects -ohjelmien perusteet.

Laajuus: 1

Aikataulu: 21.10.2019 - 01.11.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anne Lakanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Alanärä, Oskar Franzen, Anne Lakanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Adoben ympäristön hyödyntäminen jälkitöissä ja jälkituotantoprosessin kulun perusteet. Adobe Photoshop/Premiere/AfterEffects-perusteet leikkaajan näkökulmasta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    80% läsnäolo. Esittelyt, henkilökohtainen opastus, käyttöharjoittelu.

Työmäärä toteutustavoittain
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Lähiopetus 10-27t, Oppimistehtävät 17-54t.