Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hallitsee Pro Tools -äänileikkausohjelman perusteet sekä osaa soveltaa käyttötaitoaan luovasti. Opiskelija hallitsee ohjelmasta toiseen kulkevan timelinen, ohjelmien välisen sykronoinnin apuvälineet ja äänen leikkauksen jatkamisen Pro Tools ympäristössä. Opiskelija ymmärtää dialogileikkaajan työnkuvan perusteet, tehtävän vaatimukset sekä dialogileikkauksen tekniikan ja työkalut. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa harjoitustöissä. Opiskelija tuntee dialogileikkauksen prosessin ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä omaan työhönsä.

Laajuus: 1

Aikataulu: 24.02.2020 - 28.02.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anne Lakanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Alanärä, Anne Lakanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pro Tools -ohjelman perushallinta. Materiaalin siirto ohjelmasta toiseen ja metadatan ylläpito, sekä Pro Tools leikkauksen ylläpito.Teknisen välineen käyttö osana luovaa työtä. Erilaisten työtapojen yhteensovittaminen ko. työkaluun. Perehdytään dialogileikkaukseen teorian ja käytännön avulla. Perehdytään ilmaisullisten valintojen sekä teknisen suorituksen vuorovaikutukseen leikkaamalla harjoituksia annetusta materiaalista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus.

  Arvosteluperusteet: 80 % läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus 20-50 t, Oppimistehtävät ja kirjallisuus 30-60 t

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kirjallisuus ja artikkelit ovat vaihtuvasisältöisiä ja ne ilmoitetaan kurssilla.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Elokuva-ilmaisu 2 tulee olla suoritettu.